Aanmelding lid Fagotnetwerk


JA, ik word lid van het fagotnetwerk.
JA, Ik wil ook het mooie blad De Fagot ontvangen!
JA, ik wil contact met andere fagottisten.
Zie voor meer informatie: http://www.fagotnetwerk.org/vereniging/.

De in het formulier ingevulde gegevens worden gebruikt voor de ledenadministratie, contributiebetaling en voor de ledenlijst op de website (uitsluitend zichtbaar voor leden).


Velden voorafgegaan door een * zijn verplicht.

Deelnemer
*Geslacht man   vrouw  
*Voornaam
*Voorletters
*Achternaam
Geboortedatum als je 21 jaar of jonger bent
* *Straat en Huisnummer
* *Postcode en Woonplaats
*Land
*Telefoonnummer
*E-mailadres
*E-mailadres Herhaling


Ik speel fagot op het volgende niveau Beginner
NL: Niveau A / België: Lagere 3
NL: Niveau B / België: Lagere 4 - Middelbare 1 - Middelbare 2
NL: Niveau C / België: Middelbare 3 - Hogere 1
NL: Niveau D / België: Hogere 2 - Hogere 3
Student conservatorium
Professional


Wat doe je in het dagelijkse leven?

Ja, ik wil af en toe wel wat doen voor de vereniging
Ruimte voor ideeën, vragen en opmerkingen
Incassomachtiging
Ik verleen hierbij tot wederopzegging machtiging aan Fagotnetwerk om jaarlijks het door de ledenvergadering vastgestelde contributiebedrag af te schrijven van mijn hieronder genoemde bankrekening. Een incasso kan ik altijd binnen 56 dagen terugvorderen via mijn eigen bank.

Ik ben akkoord met de doorlopende machtiging.
Rekeningnummer (IBAN)
Ten name van
Plaats


Verwerking persoonsgegevens
Ten behoeve van het lidmaatschap verwerkt het Fagotnetwerk je persoonsgegevens. De voorwaarden kan je hier nalezen.

* Ik ben akkoord met de privacyverklaring van het Fagotnetwerk.


Informatiemails fagotnetwerk
Een aantal keer per jaar stuurt de secretaris van het Fagotnetwerk een informatiemail met de activiteiten vanuit het Fagotnetwerk en zusterorganisaties. Wil je deze informatiemails ontvangen?

Ja, ik wil de ledenmails van het Fagotnetwerk ontvangen.